"Хотелс" ООД - Контакти

Централен офис - София

София 1000
ж.к. Лозенец, ул. Синчец 7, втората пресечка на ул. Милин камък, идвайки от бул. Евлоги Георгиев.

Понеделник - Събота:
телефон: 02 471 81 66
мобилен: 0878 811 636
факс: 02 471 81 66
e-mail: office@hotels.bgreservations@hotels.bg

Адрес на регистрация

Бургас, ул. Вардар 32, ет. 4, ап. 8

Банкова сметка

Първа Инвестиционна банка
BIC: FINVBGSF
IBAN: BG 27 FINV 9150 1000 0273 48
ХОТЕЛС ООД

Данни за връзка с нас