"Хотелс" ООД - Контакти

Понеделник - Събота:
мобилен: 0878 811 636
e-mail: office@hotels.bgreservations@hotels.bg

Адрес на регистрация

Бургас, ул. Вардар 32, ет. 4, ап. 8

Банкова сметка

Първа Инвестиционна банка
BIC: FINVBGSF
IBAN: BG 27 FINV 9150 1000 0273 48
ХОТЕЛС ООД