Информация за област Пловдив

Обща информация за областта

 Пловдивска област е разположена в централната част на Южна България.
Тя е една от облагодетелстваните от природата региони в страната.
На север областта граничи с област Ловеч, на изток граница е област Стара Загора, на югоизток са разположени област Хасково и област Кърджали, на юг граничи с област Смолян, на запад граничи с област Пазарджик, на северозапад има обща граница с област София.
В Пловдивска област се намират много исторически и културни забележителности, които традиционно привличат туристи от цял свят. В близост до Асеновград се намира Бачковският манастир, един от най-прочутите и стари манастири с голямо историческо значение за България. Тук е и една от малкото останали средновековни крепости по нашите земи - Асеновата крепост.
  В малка котловина в югоизточното подножие на Средна гора се намира община Хисар, прочута с лековитите си минерални извори. Термалното находище на Хисар се състои от 22 извора, от които 6 са получени при дълбоки сондажи. Най-горещи са естествените извори "Парилките" и "Момина баня". Построени са балнеоложки комплекси, санаториуми, почивни домове. В по-големите от тях са създадени рехабилитационни центрове, които са оборудвани с модерна медицинска апаратура за извършване на широка гама от лечебни процедури. Района на Пловдивска област е прочут със десетките тракийски гробници. Те представляват неизчерпаема съкровищница, поднасяща постоянни изненади на археолозите, които ги проучват.
  Традиционно оформили се промишлени центрове са градовете Пловдив, Асеновград, Карлово, Стамболийски, Първомай, Сопот и Раковски. Аграрният сектор е свързан с развитието на интензивни производства: зеленчукопроизводство; овощарство; лозарство; зърнени и технически култури.

Данни за връзка с нас