Информация за област Смолян

Обща информация за областта

Област Смолян се намира в Южна България. Тя е обградена от областите Пловдив, Пазарджик, Кърджали и Благоевград, а на юг граничи с Гърция. Релефът е планински - областта обхваща източната част на Родопите - вековни иглолистни гори и пасища.
  Природата на Родопите е идеално място за зимен и летен, селски, ловен и еко туризъм. По-голямата част от населените места са туристически центрове. В много села като Момчиловци, Смилян, Гела и др. може да се опитат традиционни Родопски ястия и да се послушат и видят известни Родопски песни и танци. Родопска е и песента "Излел е Дельо Хайдутин", която в изпълнение на Валя Балканска е изпратена в космоса, като послание към извънземни цивилизации. Фолклорът описва Родопите както свещена планина за траките и като родно място на митологични певец Орфей, чиято музика омайвала зверове и хората.
Някои от природните забележителности в област Смолян са биосферни резервати на Казаните, Сосковче, Момчил дол и Амзово, феномените Чудните мостове, Триградското ждрело, пещерите "Дяволското гърло", Ухловица и Ягодина. В региона има много реки, като по-големите от тях са Арда, Въча, Чепеларе, Върбица, Черна река и Девин. Язовирите Доспат и Въча предлагат отлични условия за риболов. Минерални извори изобилват в района на гр.Девин и селата Баните, Беден, Михалково, Лясково. В Смолянската котловина са разположени и красивите Смолянски езера.
Особенна местност в Родопите е Рожен, където ежегодно се провежда панаир по надсвирване и надпяване. Не далеч от Рожен се намира и най-голямата на Балканите астрономическа обсерватория със същото име.
 В региона е развито животновъдството. Близо до гр. Мадан има находища на оловно и цинкови руди.

Данни за връзка с нас