Информация за област София

Обща информация за областта

 Република България е разделена на 28 области, една от който е Област София. Тя е разположена на площ от 1345
 кв.км. и включва 4 града и 34 села, с постоянно население 1 211 531 жители (близо 18% от населението на страната)
в това число: гр.София - 1 133 183 души; гр.Нови Искър -14 043 души; гр.Банкя - 8 870 души; гр.Бухово - 3 267 души и 34 села с общо население 52 268 души.
 

Данни за връзка с нас