Информация за област Варна

Обща информация за областта


  Варненска област е земя на древни цивилизации.
Одесос - както някога се е наричала Варна е основан още през шести век преди  новата ера от древните милетски гърци. Днешното си име - областният център Варна, получава с основаването на Българската държава през 681 година.
  Област Варна е източната част на Дунавската равнина. Тя включва части от Южна Добруджа, най-източните части на Предбалкана и Стара планина.
Геофизическите проучвания показват наличието на предпоставки за откриването на нефт и газ в морския шелф край нос Галата. Въглища, манганова руда, готварската сол са също сред най-важните природни ресурси на Областта. Значителен интерес представляват и водите, богати на йод, бром, бор и др.
  Като център на Областта Варна е и най-големият входно - изходен транспортен възел, свързващ Източна и централна Европа по море с Русия, Украйна, Грузия и останалия свят.
  Туристическите комплекси "Златни пясъци", "Св. Константин", "Ривиера" и "Слънчев ден" споделят известността на най-реномираните курорти в света.
  Курортните комплекси, разположени в близост до Варна разполагат с над 40 000 легла, което представлява една трета от хотелската база на страната.
Не на последно място трябва да бъде отбелязан и още един безспорен факт: "Варненска област е един от основните научни и културни центрове на страната. Тук се намират 9 висши учебни заведения, 4 от които във град Варна."
 

Данни за връзка с нас