Информация за област Велико Търново

Обща информация за областта

 Велико Търново – В състава на областта влизат общините: Велико Търново, Горна Оряховица, Елена, Златарица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Свищов, Стражица и Сухиндол. Населението на областта е приблизително 293 000 жители. На изток граничи с областите Русе и Търговище, на юг със Сливен и Стара Загора, на запад с Габрово, Ловеч и Плевен, а северната граница на областта е река Дунав.
  Област Велико Търново представлява уникално съчетание на богато културно-историческо наследство и красива природа.
  Административният център на областта гр. Велико Търново е бил столица на Средновековната българска държава. Да се говори за Велико Търново без пристрастие е невъзможно. Българският народ е черпил от него и ще черпи духовни ценности. Във Велико Търново всеки камък е история.
  Редом с това област Велико Търново живее с пулса на своето съвремие. Днес чрез създаване на климат за инвестиции, работа по нови програми, бизнес-планове, инфраструктурни проекти се цели постепенно, но невъзвратимо да се превърне в област от европейски тип, с устойчиво развитие, отговарящо на развитието на всички региони от страните на Европейския съюз.

 

Данни за връзка с нас