Информация за област Габрово

Обща информация за областта

 Област Габрово се намира в северната централна част на Стара планина и на страната, като това стратегическо разположение определя многообразието от възможности за устойчиво развитие на региона.
На юг Габровска област граничи с област Стара Загора, на североизток с област Велико Търново и на северозапад с  област Ловеч. Габровска област включва 356 населени места, администрирани в 4 общини  - Габрово, Дряново, Севлиево и Трявна. Населението на областта е 133 128 души.
  Териториалното развитие на областта, приоритетното развитие на определение стопански отрасли, както и демографската структура на региона, са повлияни и в същото време до известна степен предопределени от неговия климат и релеф.
  Габровска област разполага с добри в количествено и качествено отношение водоизточници. През територията на областта протичат няколко реки – Янтра, Росица, Видима, Синкевица и др.
  Голям туристически потенциал за региона са природните му забележителности. На 25 км. югозападно от Габрово, сред уникална природа и характерен релеф е разположена най-голямата старопланинска поляна Узана. Тук се намира географският център на България.

 

Данни за връзка с нас