Информация за област Добрич

Обща информация за областта

 Добричка област включва осем общини- Балчик, Генерал Тошево, Добричка, гр.Добрич, Каварна, Крушари, Тервел и Шабла- с 215 населени места, от които 6 града.
  Област Добрич се намира в Североизточна България и заема по-голямата част от Южна Добруджа.
Въпреки че общо за Република България важи правилото, че е в сърцето на Балканите - на кръстопътя между Европа и Азия, то в частност за област Добрич следва да се отбележи факта, че е встрани от основните транспортни коридори “Север - Юг” и “Изток - Запад”.
  В гр.Добрич функционира Архитектурно-етнографски музей на открито "Старият Добрич". Музеят представя архитектурата, бита и стопанското минало на град Добрич от края на ХІХ и началото на ХХ век. Той има за цел съхраняване и развитие на традиционните добруджански занаяти, бит и култура.Регионът е един от крупните производители на селскостопанска продукция в страната. Природните условия тук са изключително благоприятни за развитие на растениевъдството- за отглеждане на зърнени, технически и фуражни култури.
  За развитието на туризма, съчетан с културни мероприятия през последните четири години в община Каварна бяха проведени редица концерти на световноизвестни поп и рок групи от най-висок ранг.

 

Данни за връзка с нас